Tillbaka   |     Skriv ut

Änka Agatha Cath Nystierna

Gäldenär

Bransch: Rustmästare
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 222.