Tillbaka   |     Skriv ut

Tulluppsyningsman Johan Cedström

Gäldenär

Bransch: Tulluppsyningsman
Undergrupp i Hisco: Lägre ämbetsmän (hiscokod: 31)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 222.