Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1943/1781 Hattmakare Adolph Fredric Lundberg

Konkursärende

Ansökan:
1781-08-17
Proklamadag:
1782-03-04

Bransch: Hattmakare
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 144.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hattmakare
Normerad titel: Hattmakare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17810827
Kuratorer utsedda: 17810827
Proklama beviljad: 17810827
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Not. Återkallad den 19:de September 1781.
Bläddra i konkursdiarium