Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1942/1781 E.kammarskrivare Olof Carl Sjöberg

Konkursärende

Ansökan:
1781-08-10
Proklamadag:
1782-03-04
Dom:
1782-06-26

Bransch: E.kammarskrivare
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 144.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Extra kammar skrifware
Normerad titel: E.kammarskrivare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 33/1782

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17810820
Kuratorer utsedda: 17810820
Proklama beviljad: 17810820
Avis 1: 17810924
Avis 2: 17811115
Avis 3: 17820207

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium