Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1941/1781 Muraregesäll Anders Stenberg

Konkursärende

Ansökan:
1781-08-08
Proklamadag:
1782-03-04

Bransch: Muraregesäll
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 143.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Mur gesäll
Normerad titel: Muraregesäll

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 65/1784

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17810827
Kuratorer utsedda: 17810827
Proklama beviljad: 17810827
Avis 1: 17810924
Avis 2: 17811115
Avis 3: 17820207

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium