Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 1940/1781 Hovknappmakare Eric Asplin

Konkursärende

Ansökan:
1781-08-06

Bransch: Hovknappmakare
Undergrupp i Hisco: Smeder, svarvare och verktygsarbetare (hiscokod: 83)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 143.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hof- knappmakare
Normerad titel: Hovknappmakare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Not. Återkallad d. 13 Aug: 1781.
Bläddra i konkursdiarium