Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1939/1781 Lundborgs arfwingar

Konkursärende

Ansökan:
1781-08-06
Proklamadag:
1782-03-04

Bransch: Assistent
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 143.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afledne assistenten Casper George Lundborgs arfwingar om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Assistent

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17810820
Kuratorer utsedda: 17810820
Proklama beviljad: 17810820
Avis 1: 17810924
Avis 2: 17811115
Avis 3: 17820207

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium