Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1937/1781 Änka Maria Elisabeth Björckman

Konkursärende

Ansökan:
1781-08-04
Proklamadag:
1782-03-02
Dom:
1782-10-30

Bransch: Hökare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 143.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afledne hökare Björckmans Enka Maria Elisabeth Björckman om urarfwa.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Hökare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 1731782

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17810820
Kuratorer utsedda: 17810820
Proklama beviljad: 17810820
Avis 1: 17810924
Avis 2: 17811115
Avis 3: 17820207

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium