Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 1518/1778 Juvelerare Jac: Fr: Glensing

Konkursärende

Ansökan:
1778-05-25
Proklamadag:
1778-12-19
Dom:
1779-05-08

Bransch: Juvelerare
Undergrupp i Hisco: Juvelerare och guldarbetare (hiscokod: 88)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 090.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Jouvelerare
Normerad titel: Juvelerare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 77/1779

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17780525
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17780615
Proklama beviljad: 17780615
Avis 1: 17780629
Avis 2: 1778013
Avis 3: 17781126

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium