Tillbaka   |     Skriv ut

Snickare Herman Drese

Gäldenär

Bransch: Snickare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg