Tillbaka   |     Skriv ut

Johan Ludvig Åbergs, Borgenärer

Gäldenär

Bransch: Möbelhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.