Tillbaka   |     Skriv ut

Agrell Enka & Sterbhusdelägare

Gäldenär

Bransch: Bankkommissarie
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 164.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg