Tillbaka   |     Skriv ut

Hustru Maria Mountius

Gäldenär

Bransch: Klädesfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 043.