Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 1116/1775 E.hovrättsfiskal Nils Modin

Konkursärende

Ansökan:
1775-06-26
Proklamadag:
1776-01-29
Dom:
1780-07-17

Bransch: E.hovrättsfiskal
Undergrupp i Hisco: Jurister (hiscokod: 12)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 033.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Extra hof Rätts Fiscalen
Normerad titel: E.hovrättsfiskal

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 96/1780

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17750626
Första kallelse: 17750703
Kuratorer utsedda: 17750717
Proklama beviljad:
Avis 1: 17750731
Avis 2: 17750928
Avis 3: 17751318

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium