Tillbaka   |     Skriv ut

Kjell Christian Adolf Waltman

Individ

Född:
1758-04-28
Död:
1799-05-07

Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Man
Handlingsid: Projekt TMK, individbeskrivningar
Upphovsman: Håkan Jakobsson (SSA)

Beskrivning
Anställd vid Johan von Blancs teatertrupp i Göteborg. Verksam vid Ericsbergsteatern och 1784-1788 vid Stenborgska teatern i Stockholm. Förste aktör vid Dramatiska teatern och operan 1788-1799. Gift med Maria Elisabeth Uppman [Dahlgren 1866, 445-446, 564 ; Flodmark 1893, 183-184, passim]. En konkurs: 17880623.

Ur Dahlgren 1866:

Förste Aktör vid Dramatiska Theatern och Operan 1788 — 1799. Född d. 28 apr. 1758.

Först anstäld vid Johan von Blancs trupp i Göteborg; uppträdde sedan på Eriksbergs-theatern, der han debuterade såsom Kopparslagaren i sångspelet med detta namn d. 23 okt. 1784; ingick derefter vid Nya Svenska Theatern och slutligen vid den Dramatiska.

Han var en ypperlig skådespelare, särdeles i komedien, och hade en utomordentlig rörlighet i sitt ansigte, hvarigenom han kunde gifva en rik omvexling åt sina framställningar. ”Han var än en listig förmyndare, än en snål krögare, som t. ex. Tappman i ”Den unge filosofen”, der han pratande drack ur för gästerna det vin de betalt.

Uti ”Indianerna i England” var han den ypperligaste Sir Samuel Smith man kan tänka sig, och såsom Jenkinson uti ”Landtpresten i Wakefield” den mest fulländade bof. I obetydligare roller, t. ex. såsom en af betjenterna i ”Richard Lejonhjerta”, fick han knappt visa sig förrän han blef emottagen så väl af publiken som af de medspelande med ett allmänt bifallande skratt”.

Han utmärkte sig äfven, liksom Schylander, i gamla fruntimmers roller, t. ex. fröken Lejonqvists i Gustaf III:s komedi ”Den ena för den andra”, hvilken roll var den första han utförde på Dramatiska Theatern, d. 14 juni 1788, och fru Spions i ”Kusinerna eller Familjesqvallret”, der hans uppträdande jemte Schylander, som spelade fru Etternäbb, berättas hafva frambragt scener af den utomordentligaste komiska effekt.

Han dog d. 7 maj 1799. — Gift med Maria Elisabeth Uppman (född 1768, död d. 3 aug. 1852).