Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1460/1849 Kryddkramhandlerska Carolina Beata Beurling

Konkursärende

Ansökan:
1849-04-02
Proklamadag:
1849-10-20
Dom:
1851-01-27

Bransch: Kryddkramhandlerska
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 331.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kryddkramhandlerska
Normerad titel: Kryddkramhandlerska

Kuratorer: Enkan Beurling vårdar sjelf boet

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Printzensköld
Referent: Rn Limnelü Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18490416
Kuratorer utsedda: 18490416
Proklama beviljad: 18490416
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium