Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1299/1848 Hustru Therese Fristedt

Konkursärende

Ansökan:
1848-08-05

Bransch: Kronouppbördskommissarie
Undergrupp i Hisco: Lägre ämbetsmän (hiscokod: 31)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 305.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hustru / Krono Upbörds Commissarien Johan Anders Ludvig Fristedts hustru Therese Fristedt, född Brodell
Normerad titel: Hustru
Normerad relationstitel: Kronouppbördskommissarie

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480814
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Not. Ansökningen förföll
Bläddra i konkursdiarium