Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1298/1848 Snickaregesäll Carl Wilhelm Ramgren

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-31
Proklamadag:
1849-02-12
Dom:
1849-05-16

Bransch: Snickaregesäll
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 305.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Snickare gesäll
Normerad titel: Snickaregesäll

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Elfstedt
Referent: Ln. Harlingson

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480807
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 18480807
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium