Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1297/1848 Åkare Johan Fredric Lidman

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-31
Proklamadag:
1849-02-12
Dom:
1849-06-16

Bransch: åkare
Undergrupp i Hisco: Sjömän, utkörare och åkare (hiscokod: 98)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 305.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Åkare
Normerad titel: Åkare

Kuratorer: Exsecutions Betjänten Johan Lindström. Densamme Syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Dahlgren
Referent: Rn.Gråå

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480807
Kuratorer utsedda: 18480807
Proklama beviljad: 18480807
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium