Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1296/1848 Handelsbokhållare Anders Johan Hörlin

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-31
Proklamadag:
1849-02-12
Dom:
1849-12-15

Bransch: Handelsbokhållare
Undergrupp i Hisco: Bokhållare och kassörer (hiscokod: 33)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 305.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Handels Bokhållare
Normerad titel: Handelsbokhållare

Kuratorer: Garfwarebn Westblad syssloman fri. Notarien Otto Åström April 7.

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Dahlgren
Referent: Rn. Swpångbergs Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480807
Kuratorer utsedda: 1849000
Proklama beviljad: 18480807
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium