Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1295/1848 Änka Maria Fredrica Lundberg

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-31
Proklamadag:
1849-02-12
Dom:
1849-05-16

Bransch: Vaktmästare
Undergrupp i Hisco: Vaktmästare och städare (hiscokod: 55)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 304.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / afl. Waktmästaren i Armeens PensionsCassa Carl Johan Lindströms Enka Maria Fredrica Lundberg om urarfva.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Vaktmästare

Kuratorer: Waktmästaren Johan Petersson. Densamme syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Elfstedt
Referent: Rn. Ihrmark

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480807
Kuratorer utsedda: 18480807
Proklama beviljad: 18480807
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium