Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1294/1848 Provisor Carl Gustaf Ströberg

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-31
Proklamadag:
1849-02-12
Dom:
1849-06-16

Bransch: Provisor
Undergrupp i Hisco: Läkare, vårdare och veterinärer (hiscokod: 06)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 304.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Provisor
Normerad titel: Provisor

Kuratorer: God man Fabrikören Anders Julius Westman Densamme syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Dahlgren
Referent: Rn. Almgren

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480807
Kuratorer utsedda: 18480807
Proklama beviljad: 18480807
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium