Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1293/1848 Lundström Sterbhusdelegare

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-25
Proklamadag:
1849-02-12
Dom:
1849-06-16

Bransch: Viktualiehandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 304.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / förre Victualiehandlanden Anders Ludvig Lundströms Sterbhusdelegare
Normerad titel:
Normerad relationstitel: F.d.viktualiehandlare

Kuratorer: God man Handlanden Johan Borglund densamme syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Dahlgren
Referent: Rn. Beurling

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480807
Kuratorer utsedda: 18480807
Proklama beviljad: 18480807
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium