Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1292/1848 Fernlund Sterbhusdelegare

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-24
Proklamadag:
1849-02-05
Dom:
1849-05-16

Bransch: Skänkjungfru
Undergrupp i Hisco: Restauranganställda (hiscokod: 53)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 304.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Skänkjungfrun Margaretha Fernlunds Sterbhusdelegare om urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Skänkjungfru

Kuratorer: Handlanden Anders Ramström god man densamme syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Abenius
Referent: Rn. Limnelü Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480731
Kuratorer utsedda: 18480731
Proklama beviljad: 18480731
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium