Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 1290/1848 Silkesfärgare Gustaf Adolf Ström

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-24
Proklamadag:
1849-02-05
Dom:
1849-05-16

Bransch: Silkesfärgare
Undergrupp i Hisco: Textilarbetare (hiscokod: 75)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 304.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Silkesfärgare
Normerad titel: Silkesfärgare

Kuratorer: Syssloman Handlanden Herman Jacobsson

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: G. Samuelsson
Referent: Rn. Bergers Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480731
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 18480731
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium