Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1289/1848 Grosshandlare Jean Magnus Fredberg

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-24
Proklamadag:
1849-02-04
Dom:
1850-03-10

Bransch: Grosshandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 304.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Grosshandlare
Normerad titel: Grosshandlare

Kuratorer: Gäldenären och förre Rådmannen Alexander Magnus Bolin Dessame sysslomän

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Lundberg
Referent: Rn. Åbom

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480731
Kuratorer utsedda: 18480807
Proklama beviljad: 18480731
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium