Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1287/1848 Boktryckerikonstförvandt Ludwig Ferdinand Högberg

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-17
Proklamadag:
1849-01-29
Dom:
1849-05-16

Bransch: Boktryckerikonstförvandt
Undergrupp i Hisco: Tryckeriarbetare (hiscokod: 92)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 303.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Boktryckeri konstförvandt
Normerad titel: Boktryckerikonstförvandt

Kuratorer: God man E: I: Kammarskrifvaren Carl Olof Dahlstrand. Dens. Syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Höÿer
Referent: Rn. Bergers Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480724
Kuratorer utsedda: 18480724
Proklama beviljad: 18480724
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium