Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1286/1848 Eisen borgenär

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-17
Proklamadag:
1849-01-29
Dom:
1849-06-16

Bransch: Murare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 303.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Murare Werkmästaren August Ferdinand Eisens borgenär begär hans försättande i Concurstillstånd. S. D. Jekeren Eisen med förklaring, jemte förteckning öfver tillgångar o skulder
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Murare

Kuratorer: God man Frans Theodor Eisen. Dens. Syssloman. 1854 d, 6 Febr. förordnas istället Grosshandl. Fredr. Aug. Eisen till Syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Samuelsson
Referent: Rn. Bergers Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480724
Kuratorer utsedda: 18480724
Proklama beviljad: 18480724
Avis 1: 18489823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium