Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1285/1848 F.d.inspektör Ismael Widforss

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-17
Proklamadag:
1849-01-29
Dom:
1849-06-16

Bransch: Inspektör
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 303.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: F. d. Inspector
Normerad titel: F.d.inspektör

Kuratorer: God man Hoffpredikanten Mathias Ziedner, 1850 den 4 Mars förordnades skräddare Mästaren Joachim Fredric Lange till syssloman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Hultgren
Referent: Rn. Wallén

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480724
Kuratorer utsedda: 18480724
Proklama beviljad: 18480724
Avis 1: 18480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium