Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1284/1848 Arbetskarl Olof Sjögren

Konkursärende

Ansökan:
1848-07-17
Proklamadag:
1849-01-29
Dom:
1849-04-18

Bransch: Arbetskarl
Undergrupp i Hisco: Arbetare (hiscokod: 99)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 303.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Arbetskarl
Normerad titel: Arbetskarl

Kuratorer: God man Machinisten A: F: Sjöström

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Tempelman
Referent: Rn. Limnelü Rotel

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18480724
Kuratorer utsedda: 18480724
Proklama beviljad: 18480724
Avis 1: 19480823
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium