Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1129/1847 Lärftskramhandlare Frans Adolf Lundberg

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-24
Proklamadag:
1848-06-03
Dom:
1848-11-25

Bransch: Lärftskramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 277.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Lärftkramhandl.
Normerad titel: Lärftskramhandlare

Kuratorer: Lärftkramhand. E. D. Engelmark och sockerbag. Ålderman Gust. Ad. Lundberg

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Thurgren
Referent: Ln. Harlingson

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471201
Kuratorer utsedda: 18471201
Proklama beviljad: 18471201
Avis 1: 18471231
Avis 2: 18480129
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: