Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1128/1847 Vaktmästare Jonas Åkerlind

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-20
Proklamadag:
1848-05-29
Dom:
1848-11-25

Bransch: Vaktmästare
Undergrupp i Hisco: Vaktmästare och städare (hiscokod: 55)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 277.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Waktmästare
Normerad titel: Vaktmästare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: G. Samuelsson
Referent: Rn. Zander

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471127
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 18471127
Avis 1: 18471211
Avis 2: 18480110
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium