Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1127/1847 Clergé sterbhusdelegare

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-20
Proklamadag:
1848-05-27
Dom:
1849-02-26

Bransch: Guldsmed
Undergrupp i Hisco: Juvelerare och guldarbetare (hiscokod: 88)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 276.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl. Guldsmeden Pehr Isaac Clergés sterbhusdelegare, om urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Guldsmed

Kuratorer: Skräddaren L. Lundgren

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Bratt
Referent: Rn. Wallén

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471124
Kuratorer utsedda: 18471124
Proklama beviljad: 18471124
Avis 1: 18471211
Avis 2: 18480110
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium