Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 1126/1847 Vagnfabrikör Bernard Strandberg

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-19
Proklamadag:
1848-05-29
Dom:
1848-11-25

Bransch: Vagnfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 276.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Wagnsfabrikör
Normerad titel: Vagnfabrikör

Kuratorer: Jernkramh. J. Carlsén

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Dahlgren
Referent: Rn. Alexandersson

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471127
Kuratorer utsedda: 17471204
Proklama beviljad: 18471127
Avis 1: 18471211
Avis 2: 18480110
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium