Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1125/1847 Kock sterbhusdelegare

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-18
Proklamadag:
1848-06-07
Dom:
1848-12-16

Bransch: Regementsskrivare
Undergrupp i Hisco: Bokhållare och kassörer (hiscokod: 33)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 276.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Regementsskrifvaren Johan Kocks sterbhusdelegare, om urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Regementsskrivare

Kuratorer: Handl. El. Magnuson

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Lundberg
Referent: Rn. Åbom

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471127
Kuratorer utsedda: 18471127
Proklama beviljad: 18471127
Avis 1: 18471231
Avis 2: 18480131
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: q
Bläddra i konkursdiarium