Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1124/1847 Lexow sterbhusdelegare

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-18
Proklamadag:
1848-06-05
Dom:
1848-12-16

Bransch: Kanslist
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 276.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Kanslisten t.f. Registratorn Carl Robert Lenows sterbhusdelegare, om urarfva och Enkan Lezow om boskillnad
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Kanslist

Kuratorer: Brukspatr. C. F. Lexow

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Dahlgren
Referent: Rn. Beurling

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471204
Kuratorer utsedda: 18471204
Proklama beviljad: 18471204
Avis 1: 18471231
Avis 2: 18480129
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium