Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 1124/1847 Maskinist Carl Johan Nordstedt

Konkursärende

Ansökan:
1847-11-17
Proklamadag:
1848-05-27
Dom:
1848-12-16

Bransch: Maskinist
Undergrupp i Hisco: Stationära maskineldare och maskinister (hiscokod: 96)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 14, sida 276.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Machinist
Normerad titel: Maskinist

Kuratorer: Bokhållaren O. G. Lönnberg

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Elfstedt
Referent: Rn. Ihrmark

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18471124
Kuratorer utsedda: 18471124
Proklama beviljad: 18471124
Avis 1: 18471211
Avis 2: 18480110
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium