Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0187/1839 Anders Ludvig Nymans, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-31
Proklamadag:
1840-02-29
Dom:
1841-05-22

Bransch: Kopist
Undergrupp i Hisco: Stenografer och maskinskrivare (hiscokod: 32)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 104.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl f.d. Copisten Anders Ludvig Nymans, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: F.d.kopist

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 216/1841

Notarie: Rosenström
Referent: R Hagberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390826
Proklama beviljad: 18390826
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium