Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0186/1839 Snickare Anders Löfgren

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-31

Bransch: Snickare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 104.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Snickare
Normerad titel: Snickare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390812
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning: 1839 den 12 Aug blef denna ansökning återkallad

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium