Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0184/1839 Fredric Olof Widmarks, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-29
Proklamadag:
1840-02-17
Dom:
1840-12-16

Bransch: Livmedikus
Undergrupp i Hisco: Läkare, vårdare och veterinärer (hiscokod: 06)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 104.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Herr Kongl Lifmedicus Medicinae Doctorn Fredric Olof Widmarks, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Livmedikus

Kuratorer: Hr Häradshöfd E S Boström

Aktens nr (serie F6a): 314/1840

Notarie: Rosenström
Referent: Rn Almgren

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390812
Proklama beviljad: 18390812
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning: 180

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium