Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0183/1839 Skomakaregesäll Gustaf Adolph Eklund

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-29
Proklamadag:
1840-02-10
Dom:
1840-06-15

Bransch: Skomakaregesäll
Undergrupp i Hisco: Skomakare och lädervaruarbetare (hiscokod: 80)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 104.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Skomakare Gesäll
Normerad titel: Skomakaregesäll

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 106/1840

Notarie: Norbin
Referent: Ln Biörck

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390805
Proklama beviljad: 18390805
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium