Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0182/1839 Näringsidkerska Catharina Petterson

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-29
Proklamadag:
1840-02-10
Dom:
1840-06-15

Bransch: Näringsidkerska
Undergrupp i Hisco: Ej kodade titlar (hiscokod: -9)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka Närings Idkerska / Extra Waktmästaren A. Ericssons
Normerad titel: Näringsidkerska
Normerad relationstitel: E.vaktmästare

Kuratorer: Bryggaren Bollin

Aktens nr (serie F6a): 29/1840

Notarie: N. W. Martin
Referent: R Hagberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390805
Kuratorer utsedda: 18391005
Proklama beviljad: 18390805
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391231

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium