Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0181/1839 Snickare Herman Drese

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-29
Proklamadag:
1840-02-10
Dom:
1840-12-07

Bransch: Snickare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Snickare
Normerad titel: Snickare

Kuratorer: [18390805] Fabriqueuren Dehm skänkt fri [18391216] Skomakar P. Petterson

Aktens nr (serie F6a): 342/1840

Notarie: O L Stenberg
Referent: Rn Hedenskog

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390805
Kuratorer utsedda: 18391216
Proklama beviljad: 18390805
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium