Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0180/1839 Johan Ludvig Åbergs, Borgenärer

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-27
Proklamadag:
1840-02-17
Dom:
1840-11-23

Bransch: Möbelhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Meublehandlaren Johan Ludvig Åbergs
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Möbelhandlare

Kuratorer: Grosshandlar Ridd N O H J Oldenburg

Aktens nr (serie F6a): 417/1840

Notarie: G L Rinman
Referent: Ln Rinman

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390805
Kuratorer utsedda: 18390812
Proklama beviljad: 18390812
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium