Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0179/1839 Henric Reinhold Cargers, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-24
Proklamadag:
1840-02-10
Dom:
1840-10-05

Bransch: Kryddkramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Kryddkramhandlaren Henric Reinhold Cargers, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Kryddkramhandlare

Kuratorer: Auditeuren C A L'Orange

Aktens nr (serie F6a): 191/1840

Notarie: DuRees
Referent: R Spångberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390805
Kuratorer utsedda: 18391223
Proklama beviljad: 18390805
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium