Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0178/1839 Carl Eric Ålanders & Sophia Sjögrens, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-20
Proklamadag:
1840-02-03
Dom:
1841-03-15

Bransch: Glasmästare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Glasmästaren Carl Eric Ålanders och hans äfven afl Hustrus Sophia Sjögrens, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Glasmästare

Kuratorer: Hr Ryttmästar C. Brander

Aktens nr (serie F6a): 169/1841

Notarie: Hasselrot
Referent: R Berger

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390729
Proklama beviljad: 18390729
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: