Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0177/1839 Änka Maria Christina Uppman

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-18
Proklamadag:
1840-02-03
Dom:
1840-06-15

Bransch: Hovslagare
Undergrupp i Hisco: Smeder, svarvare och verktygsarbetare (hiscokod: 83)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 102.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl Hoflsgaren Hans Åkerstens, om Urarfva
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Hovslagare

Kuratorer: Murmästar P. Uppman

Aktens nr (serie F6a): 94/1840

Notarie: N. W. Martin
Referent: Rn Wallén

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390729
Proklama beviljad: 18390729
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium