Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0176/1839 Johan Fredric Malms, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-17
Proklamadag:
1840-02-03
Dom:
1840-06-15

Bransch: Slaktaregesäll
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 102.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Slagtare Gesällen Johan Fredric Malms, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Slaktaregesäll

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 118/1840

Notarie: Norbin
Referent: Ln Rinman

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390729
Proklama beviljad: 18390729
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium