Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0175/1839 Fredric Adolph Strömstedts, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-16
Proklamadag:
1840-02-03
Dom:
1841-06-16

Bransch: Kontrollör
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 102.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl f.d. Controlleuren Fredric Adolph Strömstedts, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: F.d.kontrollör

Kuratorer: Perukmakaren J. W. Gesslander

Aktens nr (serie F6a): 143/1841

Notarie: Samuelsson
Referent: Ln Biörck

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390729
Kuratorer utsedda: 18390819
Proklama beviljad: 18390729
Avis 1: 18390831
Avis 2: 18390918
Avis 3: 18391230

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium