Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 0174/1839 Skräddare Johan Borgström

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-15
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1840-06-13

Bransch: Skräddare
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 102.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Skräddare
Normerad titel: Skräddare

Kuratorer: [18390722] Kramhandlar C Talin fri [18390729] Skräddar P. Åberg

Aktens nr (serie F6a): 13/1840

Notarie: Norbin
Referent: Rn Gråå

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390722
Kuratorer utsedda: 18390729
Proklama beviljad: 18390722
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 183912xx

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium